Huineng

De prajna die eigen is aan de essentie van de geest kan men vergelijken met de regen of de dauw die alle levende dingen – de bomen, de planten en alle levende dingen – verfrist. Als rivieren en stromen de zee bereiken, dan vloeit het water dat zij vervoerden samen tot een groot geheel. Prajna is de oorspronkelijke natuur van alle levende wezens. Ook dit is een goede vergelijking, geleerd publiek, als er sprake is van hevige regenval, dan spoelen planten die niet diep geworteld zijn weg en gaan uiteindelijk ten onder. Dit gebeurt ook met hen die niet snel van begrip zijn als zij luisteren naar de leer van de school van de plotselinge verlichting. De prajna die in hen aanwezig is, is precies dezelfde als de prajna die aanwezig is bij zeer wijze mensen. Maar zij slagen er niet in de verlichting te verwezenlijken wanneer de Dharma aan hen geopenbaard wordt. Waarom? Omdat zij bedekt zijn door een dikke sluier van verkeerde inzichten en diepgewortelde onzuiverheden, zoals de zon die versluierd wordt door dikke wolken en daardoor niet in staat is het licht te tonen totdat de wind de wolken heeft verdreven. Prajna verschilt niet van persoon tot persoon. Het enige verschil is dat iemands geest ofwel verlicht ofwel misleid is. (Uit de toespraak over Prajna door Huineng in de Platform soetra)

February 22, 2021

Teisho: Titel